Política de Privacitat i protecció de dades

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), New Project BCN SL informa que és titular del lloc web http://roca-atelier.com/. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, New Project BCN SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és New Project BCN SL, amb CIF B66224718 i domicili social a Costa D’en Paratge, 22 2n B 08500, Vic (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 44184, foli 53, fulla B448927 i inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@roca-atelier.com.

 

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de New Project BCN SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de New Project BCN SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense el perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de New Project BCN SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per New Project BCN SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per New Project BCN SL contràriament a allò que estigui disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera poguessin suposar lesió dels drets de tercers o del propi funcionament del lloc web.

 

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

New Project BCN SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc en garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

New Project BCN SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, New Project BCN SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

Modificacions

New Project BCN SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en el que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat deNew Project BCN SL amb CIF B66224718 i domicili social ubicat a Costa d’en Paratge, 22 2n B 08500, Vic (Barcelona), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, New Project BCN SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats abans esmentades.

New Project BCN SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per tot això que New Project BCN SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per tal que aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic info@roca-atelier.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

Propietat intel·lectual i industrial

New Project BCN SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat de New Project BCN SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-li aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de New Project BCN SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de New Project BCN SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de New Project BCN SL.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

New Project BCN SL es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgís qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o recórrer a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a tal fi designades. New Project BCN SL té el seu domicili a Barcelona, Espanya.